Skip to main content

Prin Valul de renovare, care oferă oportunități și instrumente în mâinile guvernelor naționale și locale pentru a combate sărăcia energetică, în premieră, autoritățile locale vor avea ocazia să devină jucători-cheie, capabili să acceseze direct fonduri importante pentru modernizarea termică a clădirilor.

Sărăcia energetică ar trebui, de asemenea, integrată în discuția privind SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE.

În timp ce în ultimii ani sursele de energie regenerabilă au fost integrate în sistemul energetic național, permițând prosumatorilor să facă parte din piață și să beneficieze de subvenții semnificative, proiecte similare nu au fost concepute pentru clădirile multifamiliale, pentru a permite asociațiilor de locatari să instaleze energie regenerabilă, tehnologii care produc și consumă energie mai curată și mai ieftină, ceea ce reprezintă un efect major nedorit și necesită o corecție.

O altă soluție este înființarea ghișeelor unice sau a așa-numitelor „one stop shops” – departamente specifice în fiecare primărie, care să ofere consiliere cetățenilor, să investigheze și să identifice probleme ce țin de sărăcia energetică în comunitate, precum și să administreze procesele asociate cu implementarea măsurilor luate pentru combaterea sărăciei energetice. Ele au menirea de a unifica la nivelul unui singur actor administrativ toate eforturile și instrumentele de țintire disponibile. Implementarea lor poate fi sprijinită tehnic și financiar prin programe ale Comisiei Europene și Băncii Europene de Investiții.

Ca recomandare pe termen lung: Implementarea DREPTULUI LA ENERGIE, prin identificarea unor modalități asumate de stat pentru acoperirea NEVOILOR ENERGETICE MINIMALE la nivelul fiecărei gospodării, indiferent de venit, combustibili sau starea clădirii și transformarea pieței de energie într-un instrument pentru garantarea acestui drept (urmând ca actorii din piață să își acopere interesele economice și orientate spre profit prin acoperirea nevoii de confort, după ce dreptul la energie este acoperit pentru toate gospodăriile).

Un FOND SPECIAL DESTINAT SĂRĂCIEI ENERGETICE, gestionat de stat ca garant al drepturilor cetățenilor, poate să preia povara facturilor atunci când gospodăriile ajung în incapacitate de plată, poate proteja gospodăriile de consecințele unor dezechilibre macroeconomice și poate fi o sursă de investiții în infrastructură și în eficiența locuințelor. Mecanismele de accesare a acestui fond trebuie să aibă un caracter flexibil și echitabil, astfel încât interesele economice ale furnizorilor de energie să nu fie afectate, iar fondul să nu devină un pretext pentru neplata facturilor.

De asemenea, pentru ca măsurile de combatere a sărăciei energetice să fie eficiente, este importantă implicarea tuturor părților interesate relevante, cum ar fi mass-media, ONG-urile, asociațiile de afaceri, ministerele și agențiile locale și guvernamentale relevante.

Politicile și acțiunile de combatere a fenomenului sărăciei energetice ar trebui însoțite de CAMPANII DE CONȘTIENTIZARE privind sărăcia și eficiența energetică prin intermediul mass-media, care să vizeze publicul larg. Scopul ar trebui să fie educarea populației în înțelegerea sărăciei energetice și a mijloacelor de abordare a acesteia: electrocasnice eficiente, comportamentul consumatorilor, izolarea clădirilor, scheme financiare și nefinanciare.

Leave a Reply

14 − 6 =