Skip to main content

Experții subliniază, de asemenea, decalajele economice, sociale și educaționale persistente dintre România și statele membre vest-europene, care creează contextul absenței unui discurs public informat și a unei dezbateri pe această temă.

Astfel, există dezbateri limitate în public despre sărăcia însăși, și cu atât mai puțin despre sărăcia energetică și despre cum poate fi abordată.

Leave a Reply