Skip to main content

Sărăcia energetică este în general asociată cu o serie de efecte în materie de sănătate, cum ar fi mortalitatea (OMS, 2011), sănătatea mentală și fizică, consecințe socio-economice, cum ar fi disparitățile de gen și educație, bunăstarea generală și preocupările mai largi cu privire la inegalitățile sociale și injustiția.

Leave a Reply

five × four =