Skip to main content

În afară de specificul fiecărei țări, există anumite grupuri de oameni care au mai multe riscuri de a cădea într-o stare de sărăcie energetică și sunt indivizi care experimentează deja un set de vulnerabilități:

  • persoane cu venituri mici sau care sunt șomeri;
  • persoanele în vârstă;
  • văduvi;
  • familii tinere/cu copii mici, familii monoparentale;
  • persoane cu dizabilități sau bolnave cronice;
  • gospodăriile cu un singur membru;
  • cei cu studii scăzute;
  • minoritățile etnice;
  • oameni care locuiesc în locuințe ineficiente energetic.

În România, veniturile mici, traiul în locuințe ineficiente și, implicit, consumul ridicat de energie sunt factori ce creează un RISC MARE ca multe familii să se confrunte cu sărăcia energetică.

Leave a Reply